جمعیت دوست‌داران زمین سبز سازمانی مردم‌نهاد که در راستای حفظ و نگهداری طبیعت با محوریت بانوان و کودکان از سال ۱۳۷۸ در کرمان با شماره ثبت شرکتی ۸۰۳ آغاز به کار کرد.

مجوز شماره نامه ۷۸/۱۳۲۶۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۳۰ از دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست کشور

مجوز شماره ۲۲/۱۶۷۲۱ از استانداری کرمان در سال ۱۳۸۳

مجوز شماره ۲۹۱۴/۲/۵۱۶/۱/۱۲۷ از نیروی انتظامی در سال ۱۳۸۶ تا کنون

زمینه‌های فعالیت: شرکت در برنامه‌های نهادین (نیروی انتظامی، راهپیمایی، پاکسازی)

برگزاری و مشارکت در نمایشگاه‌ها

برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه کودکان و بانوان

برگزاری دوره آموزشی «کودکان، دوستان طبیعت»

مشارکت در برگزاری طرح «آموزش تکمیلی و هدایت موثر جوامع هدف پروژه اراضی جنگلی و تخریب یافته» RFLDL

برگزاری جشنواره‌های مناسبتی