نوشته‌ها

طرح توان افزایی جوامع محلی آخرین کارگاه خود را در تاریخ ۲۶ مرداد ماه در فرهنگسرای بنی هاشم به پایان رساند.

در این طرح آموزشگران موظف به برگزاری ۸ جلسه کارگاه در دومنطقه روستایی و شهری بودند که در بخش روستایی ۶ کارگاه (حضوری) در، مناطق هوتک، معزآباد و کهنوج و در بخش شهری ۲ کارگاه (حضوری و مجازی) برای نوجوانان محله بنی هاشم در شهر کرمان پیش بینی شده بود. این کارگاه ها با محوریت پسماند و زباله، اهمیت خاک، آلودگی هوا در مناطق هدف برای زنان و نوجوانان برگزار شدند.

کارگاه مجازی در کرمان، طی ۸ ساعت آموزش مجازی، آموزشگر ضمن توضیحاتی در خصوص اهمیت محیط زیست و لزوم حفاظت از آن به مبحث آلودگی هوا پرداخت. که درادامه در کارگاه حضوری در تاریخ ۱۴۰۱٫۵٫۲۶ فعالیت های عملی و گروهی به همراه نوجوانان ۱۰ تا ۱۸ سال جهت آشنایی با عوامل آلودگی هوا و راه های مقابله با آن انجام شد.

اختتامیه این طرح در تاریخ ۲۶ مرداد ماه در فرهنگسرای ماه بنی هاشم به همراه مسئولین فرهنگسرا، اعضای جمعیت دوستداران زمین سبز و جمعی از نوجوانان محله سیدی با اهدا هدایا از طرف جمعیت دوستداران زمین سبز برگزار شد.

*******************************************************************************************************************

گزارش این فعالیت نیز طی چند نسخه چاپی و سی دی به همراه اهدا کیسه های پارچه ای به مسئولین اداره کل حفاظت از محیط زیست استان کرمان ارائه شد.