نوشته‌ها

طرح زراعت چوب شرکت فولاد بوتیا ایرانیان یکی از بزرگترین طرح های زراعت چوب استان کرمان است که مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به محدودیت بهره برداری از منابع جنگلی در سال های اخیر توجه ویژه ای به زراعت چوب در خارج از عرصه های جنگلی شده است در همین ارتباط با توجه به سریع الرشد بودن گونه اکالیپتوس ، گزینه مناسبی برای این امر تلقی می شود.

نظر به اینکه آبیاری این طرح با پساب آب و فاضلاب شهر کرمان انجام می شود و از جمله راهکار موجود برای کاهش فشار بر منابع آب شیرین استفاده مجدد از فاضلاب و پساب تولید شده در امر آبیاری است. کاشت درختان سریع الرشد همانند اکالیپتوس با استفاده از پساب شهری با هدف زراعت چوب در این اراضی می تواند سهم بسزایی در کاهش آلودگی منابع آب های زیر زمینی داشته باشد.

از اهداف زیست محیطی این طرح می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • جلوگیری از آلودگی منابع آب زیرزمینی
  • جلوگیری از آلودگی منابع خاکی منطقه
  • افزایش رطوبت هوا و تعدیل دما و افزایش نفوذپذیری بارش در خاک
  • تنوع زیستی با اهمیت ایجاد زیست جانوری
  • کاهش مشکل ریزگردها

سطح زیر کشت  مورد نظر ۱۰۰هکتار به صورت مفید تحت اکالیپتوس می باشد و در مجموع ۶۲۵۰۰۰ اصله نهال در حال کاشت است. نظم در کاشت ضمن ایجاد زیبایی، در مراحل داشت و برداشت و همچنین آبیاری نیز اهمیت زیادی دارد.

این طرح در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۹ در محل فولاد بوتیا ایرانیان با حضوراستاندار، نمایندگان مجلس و جمعی ازمدیران استان و تشکل ها افتتاح گردید.