نوشته‌ها

جمعیت دوستداران زمین سبز یک موسسه مردم نهاد است که با هدف آموزش و فرهنگ سازی حفظ منابع طبیعی و محیط زیست با تاکید بر بانوان و کودکان تاسیس گردیده و تلاش می کند با جلب حمایت سازمان های دولتی و نهادهای مردمی نسبت به آموزش و فرهنگ سازی جامعه هدف از طریق فعالیت های داوطلبانه اعضا ایفای نقش نماید.

شفافیت ، اعتماد سازی و پاسخ گویی از ویژگی های این جمعیت می باشد.