نوشته‌ها

طرح “آموزش تکمیلی و هدایت موثر جوامع هدف پروژه اراضی جنگلی و تخریب یافته ” RFLDL

پروژه احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته با تاکید ویژه بر اراضی تحت تاثیر فرسایش بادی و خاک های شور اقدامی مشترک بین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور(FRWO)، صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) می باشد و از اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران در جهت بکارگیری رویکردهای توسعه پایدار منابع طبیعی کشور از طریق تهیه و اجرای طرح های مدیریت یکپارچه و مشارکتی سرزمین و جنگل(SLFM) به شمار می رود. این پروژه با راهبرد احیا و ارتقای کالاها و خدمات بدست آمده از اکوسیستم در قالب افزایش ظرفیت اراضی و چشم اندازهای جنگلی تخریب یافته در مناطق خشک و نیمه خشک و در نتیجه ایجاد معیشت های پایدار، امنیت غذایی، حفاظت از تنوع زیستی و مقابله با بیابانزایی برای مدت ۵ سال برنامه ریزی شده و از مرداد ماه ۱۳۹۰ در دو پایلوت سرایان و ریگان به اجرا در آمده است.

طرح “آموزش تکمیلی و هدایت موثر جوامع هدف پروژه احیا اراضی جنگلی و تخریب یافته ” RFLDL ، طرحی است که براساس برنامه کاری سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ پروژه RFLDL بود که توسط اداره منابع طبیعی استان کرمان به جمعیت دوستداران زمین سبز به عنوان سازمان مردم نهاد پیشنهاد شد. این برنامه کاری شامل برگزاری دوره های آموزشی ، ترویجی و بازدید های کشوری در سالهای ۹۴ تا ۹۶ در قالب دو تفاهم نامه انجام شد . طرح آموزشی اول به مدت ۸ ماه از آبان ماه ۹۴ تا خرداد ۹۵ (۲۰۱۵- ۲۰۱۶ ) طرح آموزشی دوم به مدت ۴ ماه از اسفند ماه ۹۵ تا تیر ۹۶ (۲۰۱۶-۲۰۱۷ ). در این دوره های آموزشی ۶۸۸ نفر در ۱۹۲ ساعت تحت آموزش های فوق قرار گرفتند ،که از این تعداد ۴۸۷ نفرمردان و ۲۰۱ نفر زنان بودند .

برنامه های انجام شده در این طرح در ۵ عملکرد دسته بندی می گردد :

۱: حفاظت، نظارت و مدیریت مشارکتی عرصه های طبیعی

در عملکرد حفاظت، نظارت و مدیریت مشارکتی در عرصه های طبیعی ۵ گارگاه آموزشی برای ۱۴۷ نفر در ۲۴ ساعت برگزار گردید.

 • گارگاه های آموزشی حفاظت و نظارت از جنگل ( مناطق کوهستانی و دشتی ) توسط آقای مهندس عباس زاده
 • کارگاه های آموزشی چرا های تناوبی توسط آقای مهندس میرزاییان
 • گارگاه های آموزشی پایش مراتع( مناطق کوهستانی و دشتی) آقای مهندس بارانی

  نمونه ایی از کارگاه های برگزار شده:

۲: آموزش و ترویج و توسعه ی الگوی کشاورزی پایدار و کشت محصولات زراعی و باغی جایگزین و گیاهان دارویی

در طی عملکرد آموزش و ترویج و توسعه ی الگوی کشاورزی پایدار  8 گارگاه آموزشی برگزار گردید . دراین گارگاه ها ۱۲۳ نفر طی ۴۰ ساعت آموزش دیدند. این کارگاه ها شامل:

 • کارگاه کاشت ، داشت ، و برداشت ” گیاه آنغوزه توسط آقای مهندس کدوری
 • کارگاه کاشت ، داشت ، و برداشت ” گیاه گل محمدی توسط آقای مهندس کدوری
 • کارگاه کاشت ، داشت ، و برداشت ” گیاه آویشن باغی و به لیموتوسط آقای مهندس کدوری
 • کارگاه کاشت ، داشت ، و برداشت ” گیاه گلرنگ توسط خانم مهندس میناعلیزاده
 • کارگاه کاشت ، داشت ، و برداشت ” گیاه همیشه بهارتوسط آقای مهندس کدوری
 • کارگاه آموزشی کشت، داشت و برداشت “گیاه چای ترش توسط خانم مهندس مینا علیزاده
 • کارگاه کاشت ، داشت ، و برداشت ” سیر توسط آقای مهندس عباس علیزاده
 • کارگاه آموزشی آشنایی با تعدادی از گیاهان دارویی مانند: مرزنجوش، مریم گلی، اسطوخودوس، زوفا و گل گاوزبان توسط آقای مهندس کدوری

تعداد ۲۵۰ عدد بروشور در قالب ۸ عنوان به منظور آشنایی با گیاهان دارویی چاپ و توزیع گردید.

نمونه ایی از بروشورهای ارائه شده :

۳: برگزاری دوره های مهارت های فنی و حرفه ای و اشتغال زایی

در طی عملکرد فعالیت های فنی و حرفه ای و اشتغال زایی ۷ گارگاه آموزشی برگزار گردید . دراین گارگاه ها ۲۲۴ نفر طی ۷۲ ساعت آموزش دیدند . این کارگاه ها شامل:

 • برگزاری دوره تئوری عرق گیری گیاهان دارویی توسط آقای مهندس یعقوبی
 • برگزاری دوره عملی عرق گیری گیاهان دارویی ( آویشن و یونجه ) توسط خانم بی غم استادکارمحلی
 • برگزاری دوره عملی عرق گیری گیاهان دارویی (تارونه ) توسط خانم بیغم استادکارمحلی
 • برگزاری کارگاه آموزشی سوزن دوزی توسط خانم شیخ زاده خضری
 • برگزاری کارگاه آموزشی بسته بندی گیاهان دارویی با همکاری شرکت گیاهان دارویی کیمیاگران بوستان
 • برگزاری کارگاه آموزشی پنیرباد توسط آقای دکتر امامی

با همکاری سازمان فنی و حرفه ای استان کرمان برای ۱۰۰ نفر گواهینامه شرکت در دوره آموزشی و برای ۳۰ نفر گواهینامه صلاحیت حرفه ای صادر گردید .

با همکاری مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان برای ۷۳ نفرنیز گواهینامه شرکت در دوره آموزشی ویژه بهره برداران  صادر گردید.

۴: بازدید از پروژه های مشارکتی موفق کشور

در طی این عملکرد از ۴ پروژه مشارکتی موفق کشور بازدید بعمل آمد و تعداد ۱۴۱نفر در طی ۱۲۰ ساعت در این بازدید ها حضورداشتند.

 • بازدید از پروژه بین المللی ترسیب کربن در سربیشه خراسان جنوبی به همراهی آقای مهندس فصیح زاده مدیراجرایی پروژه RFLDL
 • بازدید از کارخانه گلاب زهرا و در لاله زار بردسیر و پروژه دره مرید بافت به همراهی آقای مهندس فصیح زاده مدیراجرایی پروژه RFLDL
 • بازدید از پروژه بین المللی ترسیب کربن شهدادبه همراهی آقای مهندس فصیح زاده مدیراجرایی پروژه RFLDL
 • بازدید از پروژه بین المللی منارید بهاباد یزد به همراهی آقای مهندس فصیح زاده مدیراجرایی پروژه RFLDL

۵: بیمه محصولات کشاورزی و دامی

در طی این عملکرد دو کارگاه ترویجی برگزار گردید که تعداد ۵۳ نفر در طی ۸ ساعت آموزش دیدند.

۱- کارگاه ترویجی بیمه محصولات کشاورزی با همکاری مدیر عامل صندوق بیمه خدمات کشاورزی و دامی د ریگان

۲- کارگاه ترویجی بیمه دام و طیور