نوشته‌ها

هیجدهمین دوره طرح آموزشی کودکان، دوستان طبیعت با هدف شناخت و حفاظت از منابع طبیعی در استان کرمان آغاز به کار کرد.
کنجکاوی به عنوان یک مولفه اساسی در آموزش و زندگی، ما را به یادگیری مسائل جدید و کشف نقش آنها در زندگی سوق می دهد. مهم آن است که بتوانیم این کنجکاوی را به شکل صحیح در کودکان القا و رشد دهیم‌.
میدانیم کودکان تأثیرپذیران زمان حال و تأثیرگذاران زمان آینده هستند، از این رو آموزش صحیح شناخت و حفاظت از منابع طبیعی به کودکان همراه با ایجاد عشق و علاقه در آنان میتواند قدمی جهت حفظ سرزمینمان ایران باشد.

هجدمین دوره طرح آموزشی کودکان، دوستان طبیعت

برگزاری جلسه معارفه و شروع به کار مرحله هیجدهم طرح آموزشی کودکان، دوستان طبیعت:


این جلسه در تاریخ پنجشنبه هفتم دی ماه در محل فرهنگسرای کوثر کرمان با حضور مسئولین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان آموزش و پرورش و اعضا جمعیت دوستداران زمین سبز برگزار شد.
مهندس علیرضا ابوالحسنی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در این جلسه به اهمیت و نقش آموزش در دوران کودکی در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، و نیز به تعامل خوب یک نهاد مردمی یا (سمن) تخصصی و اداره تخصصی آموزش و ترویج در اداره کل منابع طبیعی اشاره کردند.

همچنین در ادامه مهندس میرزاییان رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص تآثیرات آموزش و فرهنگ سازی در مدارس بر حفظ منابع طبیعی و نیز به دستاوردهای طرح کودکان، دوستان طبیعت که تاکنون داشته وبه تاثیرات ملموس این طرح در کاهش حوادث انسان ساز سخنرانی کردند.


خانم نعمت الله زاده، مدیر عامل جمعیت دوستداران زمین سبز نیز بیان داشتند در طرح امسال بیش از ۷۸۰۰ دانش آموز از آموزش های ده ساعته و حدود ۱۰۰۰۰ دانش آموز از آموزش فرهنگ سازی برخوردار می شوند، که این آموزش ها در شهر ها و روستاهای زیر اجرا می گردد.
کرمان، سیرجان، بافت، بم، زرند، بردسیر، پاریز، سرچشمه، رابر، زنگی آباد، هوتک، چترود، خبر، بزنجان و کوهبنان

همچنین معاون آموزش ابتدایی سرکار خانم زحمتکش نیز در گفتگویی که در خصوص طرح کودکان، دوستان طبیعت با هفته نامه استقامت داشتند به موارد زیر اشاره کردند:

* نقش مهم و تأثیر گذار مربیان این طرح بر دانش آموزان جهت حفظ محیط زیست

*مرتبط بودن مطالب آموزشی طرح با مطالب کتب درسی دانش آموزان هر دوره

*نهادینه شدن اهمیت محیط زیست و منابع طبیعی در شخصیت دانش آموزان

همچنین ایشان پیشنهاد کردند، این طرح به مدارس کل استان تعمیم داده شود.