نوشته‌ها

تنوع زیستی به مفهوم تمام انواع حالتهای حیات بر روی کره زمین می باشد بطوریکه این مفهوم دربرگیرنده تمام انواع حیوانات، میکروارگانیسم ها، گیاهان و اکوسیستم های در برگیرنده این موجودات می باشد. به نوعی تنوع زیستی را می توان نوعی بیمه طبیعت در مقابل حوادث بد و ناگوار دانست. در سال ۱۹۹۳ در مجمع عمومی سازمان ملل این روز مطرح گردید و پس از تصویب روز (۲۲ می) مصادف با یکم خرداد ماه به عنوان روز جهانی تنوع زیستی (Word Biodiversity Day) نامگذاری شد.

تا پیش از این عناوینی چون تنوع زیستی، گرم شدن کره زمین، بالا آمدن سطح دریا، آلودگی هوا، انقراض گونه ها و …. تنها در مقالات علمی و میان اساتید و دانشجویانی که به نوعی با حوزه محیط زیست آشنایی داشتند، رد و بدل می شد، اما حالا به بخشی از دغدغه های عمومی تبدیل شده است.