نوشته‌ها

دیدار مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمان با نمایندگان تشکل های مردم نهاد در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ :

با توجه به راه اندازی خانه تشکل ها به منظور دیدار و تبریک جهت راه اندازی این محل، جلسه ای در این محل تشکیل شد و در طی این جلسه خانم مهندس شاکری مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمان راهکارها و توصیه های لازم در خصوص حل معضلات مطرح شده از سوی نمایندگان سمن های زیست محیطی بیان کردند. دراین جلسه جناب آقای شجاعی نماینده تشکل ها در استانداری نیز حضور داشتند و نظرات خود را در خصوص موضوع جلسه مطرح کردند.
در طی این جلسه خانم مهندس شاکری پیشنهاد ارایه پروپوزال هایی در قالب موضوعات زیست محیطی از طریق نماینده تشکل ها به اداره آموزش و پژوهش اداره کل حفاظت از محیط زیست دادند که بعد از طرح در شورای پژوهشی اداره کل حفاظت محیط زیست و در نهایت انتخاب موارد مهم، جهت استفاده از صندوق ملی توسعه محیط زیست معرفی گردند.