نوشته‌ها

زنان بیش از نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. آنها نقش اساسی در سلامت و توسعه پایدار اجتماعات و کشورهایشان و نیز در حفظ اکوسیستم‌های زمین تنوع زیستی و منابع طبیعی ایفا می‌کنند. به همین دلیل، در بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل محیط زیستی می‌بایست آنها را مورد ملاحظه قرار داد. در ارتباط با محیط‌زیست، زنان سراسر جهان نقش منحصر به فردی ایفا می کنند؛ در مدیریت گیاهان و جانوران در جنگل‌ها، سرزمین‌های خشک، مرداب‌‌ها و کشاورز؛ درجمع‌آوری و مدیریت آب، سوخت و علوفه برای استفاده خانگی و ایجاد درآمد؛ و نظارت بر منابع سرزمینی و آب. زنان انجام این کارها، وقت، انرژی و مهارت شخصی را برای توسعه خانواده و اجتماع مصروف می دارند. تجربه عمیق زنان آنها را به منبع ارزشمندی از دانش و تخصص در مدیریت زیست محیطی و اقدامات مناسب تبدیل می‌کند.

طرح توان‌افزایی جوامع محلی همکاری مشترک جمعیت دوستداران زمین سبز و اداره کل حفاظت محیط‌ زیست استان کرمان است که در قالب برگزاری کارگاه‌های آموزشِ مشارکتی در روستاهای هوتک، معزآباد و کهنوج و محله سیدی در حاشیه شهر کرمان در استان کرمان محقق شده است. تسهیلگران این دوره خانم‌ها بهار زند رضوی و مریم خراسانی بوده و از توان و تخصص مشاورین ملی در کنار تجربه بیست و سه ساله موسسه برای طراحی و اجرای بهینه این مجموعه کارگاه‌ها استفاده شده است.

طبق برنامه‌ریزی انجام شده، برگزاری شش جلسه کارگاه در دو منطقه روستای هوتک، معزآباد و کهنوج و دو کارگاه در کرمان پیش‌بینی شده است.

که در حال حاضر این طرح طی ۶ جلسه حضوری در سه روستا هوتک، معزآباد و کهنوج برگزار شده است:

* ۲۰ تیرماه با موضوع مدیریت پسماند در روستای هوتک

*۲۲ تیرماه با موضوع مدیریت پسماند در روستای معزآباد و کهنوج

*۲۶ تیرماه با موضوع حفاطت از خاک در روستای هوتک

*۲۹ تیرماه با موضوع حفاظت از خاک در روستای معزآباد و کهنوج

*۳ مردادماه با موضوع مدیریت مصرف آب در روستای هوتک

*۶ مرداد ماه با موضوع مدیریت مصرف آب در روستای معزآباد و کهنوج

درکنار برنامه‌ریزی برای دعوت از شرکت‌کنندگان در منطقه هوتک، معزآباد و کهنوج در اپلیکیشن واتس‌اپ، دو گروه با عنوان کارگاه جوامع محلی ( هوتک) – توان‌افزایی ( معزآباد و کهنوج) شکل گرفت. هدف اولیه از شکل‌گیری گروه‌های مجازی کمک به برنامه‌ریزی برای جلسات آینده و دعوت از شرکت‌کنندگان بود. اما فضای مجازی فرصتی فراهم کرد که در کنار صحبت‌هایی که در کارگاه انجام می‌شد مطالب اضافه، فیلم و تصاویری که فرصت پخش آنها در کارگاه وجود نداشت در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گیرد و بتوان در مورد مطالب مربوطه تبادل نظر کرد.

این جلسه به صورت مجازی در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱ با حضور خانم دکتر البرزی منش (عضو هیئت مدیره موسسه پاما)، خانم نعمت الله زاده مدیرعامل جمعیت دوستداران زمین سبز، آقای آبتین محبی (مشاور طرح توان افزایی جوامع محلی)، خانم زند رضوی و خانم خراسانی (تسهیلگران طرح توان افزایی جوامع محلی) و خانم میراحمدی (عضو هیئت مدیره جمعیت دوستداران زمین سبز) برگزار گردید.

طی این جلسه خانم دکتر البرزی منش، نکات مهم و ارزشمندی از جمله:

*چگونگی برقراری ارتباط با جوامع محلی
*نیازسنجی جوامع محلی قبل از برگزاری کارگاه
*ایجاد و بررسی درخت مشکلات محیط زیستی جامعه محلی
*استفاده از فضای همراهی و خلاق حین برگزاری کارگاه ها
*تشکیل کارگاه خلاق
*به اقدام رساندن آموزش ها جهت رفع برخی مشکلات محیط زیستی ونشان دادن تاثیرگذار بودن کارگاه ها در منطقه مورد نظر
را مطرح کردند.

همچنین بیان داشتند که همراهی ادارات دولتی می تواند برای به نتیجه رساندن اهداف این دست کارگاه ها نقش مهمی داشته باشند تا جوامع محلی متوجه تاثیرگذار بودن این کارگاه ها باشند.

پوستر طرح توان افزایی جوامع محلی

توان افزایی جوامع محلی همواره ا ز”مداخله “آغاز و به “مشارکت” ختم می شود. در واقع، مداخله با مشاهده یک ناهنجاری از سوی گروه های تسهیلگر و حساس شدن آنان نسبت به این ناهنجاری، آغاز می گردد. گاهی مداخله با هدف کنترل سریع ناهنجاری صورت می گیرد و به مانند درمانی موقتی برای گسترش احتمالی آن عمل میکند. اما برای ایجاد آثار پایدار، لازم است که مداخله دیگری صورت گیرد که با هدف پیشگیری و ایجاد ارزشهای تازه در اجتماع (تغییر نگرش مردم از طریق ظرفیت سازی و ایجاد رفتارهای جدیدی که مردم خود نسبت به آنها تصمیم گیری می کنند) صورت می گیرد. در این حال، وظیفه گروه تسهیلگر این است که در جهت فراهم آوردن زمینه های مشارکت مردم از طراحی تا تصمیم سازی در سطح محلی اقدام نماید .با این وصف، گروه تسهیلگر تلاش میکند که مردم در سطح محلی نقش موثرتری را در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی ایفا نمایند و نقش مردم در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی باعث می شود که هزینه های حفاظت از محیط زیست کاهش یابد.

در این راستا ارائه طرح توان افزایی جوامع محلی در جهت بهبود و رفع مشکلات زیست محیطی از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست باعث شد تا جمعیت دوستداران زمین سبز بر آن شود که با برگزاری کارگاه های آموزشی و افزایش آگاهی و ارتقای سطح و کیفیت زندگی به نحوی در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کوشا باشد تا مردم بتوانند آگاهانه تر و با تغییر در سبک زندگی در محیط سالم تر زندگی کنند و آسیب رساندن به محیط زیست و منابع طبیعی را به حداقل برسانند و زمین را که میراث آیندگان است به خوبی نگه داشته و تحویل آیندگان دهند.

این کارگاه های آموزشی به دو شکل چهره به چهره و مجازی توسط تسهیگران، خانم دکتر زند رضوی و خانم خراسانی در سه روستا و در یک محله حاشیه ای در شهر کرمان در تیر و مرداد ماه ۱۴۰۱ آموزش داده می شود.

 • ۶ جلسه در روستا های هوتک. معزآباد.کهنوج:

۳ کارگاه در روستای هوتک
۳ کارگاه در روستای معزآباد و کهنوج به صورت حضوری

 • ۲ جلسه در محله سیدی ( حاشیه شهر کرمان)

  ۱ کارگاه حضوری
  ۱ کارگاه مجازی

و از آنجا که زنان در حفظ طبیعت نقش مهمی ایفا می کنند جامعه تحت پوشش، زنان مقیم در روستای هوتک، روستای معزآباد و کهنوج و هم چنین نوجوانان محله سیدی شهر کرمان که در نظر گرفته شده اند.

هدف از اجرای کارگاه های توان افزایی جوامع محلی، افزایش آگاهی جامعه روستای هوتک و معزآباد و کهنوج و حاشیه شهر کرمان با تعیین مشکلات زیست محیطی روستا مانند روش های مواجهه با کاهش منابع آب، تخریب و فرسایش خاک، پسماند و زباله ها، تخریب پوشش گیاهی و به دنبال آن راه های تغییر سبک زندگی در حوزه های مختلف زیست محیطی است. این سری از کارگاه ها به عنوان گام اول از سوی جمعیت برداشته می شود و جمعیت دوستداران زمین سبز امیدوار است اینگونه طرح ها به طور مستمر برگزار شود که استمرار این فعالیت ها باعث تعمیق آموزش ها می گردد.

پوستر طرح توان افزایی جوامع محلی

اصول بهداشت، بهسازی و حفظ محیط زیست در هر شهر و روستایی ایجاب می‌کند که با آموزش صحیح و فرهنگ سازی مناسب، زباله‌ها در حداقل زمان ممکن از منازل و محیط زندگی انسان دور شده و در اسرع وقت با بهترین شیوه امحا گردند.

زباله‌ها نه تنها باعث تولید بیماری، تعفن و زشتی مناظر می‌ گردند بلکه باعث تخریب محیط زیست و آلودگی سفره های آب زیرزمینی نیز هستند.
به همین منظور پویش پاکسازی منطقه توسط جمعیت دوستداران زمین سبز، مورخ ۲۷ اسفندماه در روستای هوتک در مسیر جاده باغات کشاورزی به مساحت ۳ هکتار در مدت زمان ۳ ساعت با همکاری تعدادی از جوانان هوتک و همیاری جناب آقای محمود صنعتی از اعضای شورای روستای هوتک انجام گرفت.

و در پایان با اهدا جوائز نقدی ازجوانان تقدیر و تشکر گردید.

امروز ۵ ژوئن که مصادف با ۱۵ خرداد روز جهانی محیط زیست(world environment day‌) است.

این روز به همه کنشگران (فعالان) محیط زیست، دوستداران منابع طبیعی ، سازمانهای مردم نهاد در حوزه های محیط زیست و منابع طبیعی، به محیطبانان عزیز، به جنگلبانان گرامی و همه کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری تبریک می گوییم.

تفاوت طبیعت با محیط زیست چیست؟ طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیر زیستی است و اغلب به زمین شناسی و حیات وحش اشاره دارد در حالی که عبارت محیط زیست با توجه به عادت و رفتارهای میان انسان و طبیعت تعریف شده است یا به عبارتی با بررسی علمی تعامل ارگانیسم‌ها با یکدیگر و ارتباط بین ارگانیسم‌های دیگر و اکوسیستم‌های آنها مواجه است.

در روز ۵ ژوئن ۱۹۷۲ سازمان ملل برای اولین بار کنفرانسی را با موضوع انسان و محیط زیست در شهر استکهلم سوئد برگزار کرد. همزمان با این کنفرانس، مجمع عمومی سازمان ملل نیز قطعنامه‌ای را تصویب کرد که منجر به تشکیل برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) شد. در این نشست که به کنوانسیون استکهلم معروف است، حق برخورداری از محیط زیست هم‌رده با حقوق بشر قرار گرفت. همچنین حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم، به‌عنوان یکی از حقوق اصلی تمام مردم جهان شناخته شد. به دلیل برگزاری کنفرانس سازمان ملل در روز ۵ ژوئن، این روز به عنوان روز جهانی محیط زیست نامگذاری شد.

برخلاف روز زمین که بیشتر برای جلوگیری دولت‌ها و سازمان‌ها از ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی است، روز جهانی محیط زیست به مردم مربوط است. این روز بهانه‌ای برای آغاز تغییر در رفتارهای زیان آور همه مردم در محیط زیست است. هدف این روز آگاه کردن مردم در زمینه نگهداری و مراقبت از محیط زیست است.

همانند اغلب روزهایی که در تقویم بین‌المللی ثبت شده‌اند، هرساله برای روز جهانی محیط زیست نیز شعار و موضوعی از طرف سازمان ملل در نظر گرفته می‌شود. این شعار اهمیت یک موضوع خاص در حفظ محیط زیست را برای مردم و سازمان‌ها را پررنگ‌تر می‌کند. شعار و موضوع روز جهانی محیط زیست در سال ۲۰۲۱ «بازنگری. بازآفرینی. ترمیم» است. با این مضمون افراد باید تصمیم بگیرند تغییرات اندکی در سبک زندگی خود ایجاد کند تا بتوانند نظم طبیعت را بازگردانند.

تنوع زیستی به مفهوم تمام انواع حالتهای حیات بر روی کره زمین می باشد بطوریکه این مفهوم دربرگیرنده تمام انواع حیوانات، میکروارگانیسم ها، گیاهان و اکوسیستم های در برگیرنده این موجودات می باشد. به نوعی تنوع زیستی را می توان نوعی بیمه طبیعت در مقابل حوادث بد و ناگوار دانست. در سال ۱۹۹۳ در مجمع عمومی سازمان ملل این روز مطرح گردید و پس از تصویب روز (۲۲ می) مصادف با یکم خرداد ماه به عنوان روز جهانی تنوع زیستی (Word Biodiversity Day) نامگذاری شد.

تا پیش از این عناوینی چون تنوع زیستی، گرم شدن کره زمین، بالا آمدن سطح دریا، آلودگی هوا، انقراض گونه ها و …. تنها در مقالات علمی و میان اساتید و دانشجویانی که به نوعی با حوزه محیط زیست آشنایی داشتند، رد و بدل می شد، اما حالا به بخشی از دغدغه های عمومی تبدیل شده است.

بهترین کمک ما به کره زمین لذت بردن از آن است و چه زیبا که از زمینی پاک و تمیز لذت ببریم و هر مرتبه که شش های خود را پر از اکسیژن می کنیم انگیزه بیشتری برای نجات این سیاره آبی داشته باشیم. اگرچه تمامی روزها باید برای ما روز جهانی زمین پاک باشد اما نامگذاری روز جهانی زمین پاک نشان دهنده اهمیت این موضوع است. این نامگذاری باعث می شود تا حداقل شاید به بهانه مناسبت های تقویمی ملی یا جهانی روز جهانی زمین پاک را که به عنوان نمادی از ترویج فرهنگ حفاظت و نگهداری از محیط زیست و روز دوستی با این سیاره آبی می باشد را فراموش نکنیم.

در سال ۱۹۶۹ در پاسخ به بحران محیط زیست، روز ۲۲ آوریل مصادف با دوم اردیبهشت و هر چهار سال یک بار سوم اردیبهشت ماه، به عنوان روز زمین پاک انتخاب شد. روزی برای ارتقاء آگاهی و آموزش در مورد مسائل زیست محیطی و ترویج فرهنگ حفاظت از زمین.

در این سال در پی برگزاری اولین روز زمین پاک، موجی از اقدامات محیط زیستی به راه افتاد، تصویب قوانین زیست محیطی، قانون هوای پاک، آب پاک و قانون حفاظت از گونه های در معرض انقراض در ایالات متحده آمریکا و تشکیل آژانس محیط زیست آمریکا از جمله اقداماتی بودند که در پاسخ به اولین روز زمین پاک صورت گرفتند.

ایران نیز در این رویداد با دیگر کشورهای جهان همراه شد و هر ساله هفته زمین پاک را که از دوم اردیبهشت ماه با نام روز زمین پاک آغاز می شود، به مدت یک هفته در سراسر کشور برپا می دارد.

هر چند امسال به دلیل حضور میهمان ناخوانده ای که به همه کشورهای جهان سرزده و تعداد زیادی را خانه نشین کرده است لذا امکان برگزاری همایش و جشنواره های حضوری وجود نداشته ندارد.

البته شعار روز جهانی زمین پاک احیای زمین تعیین شده که سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به شرایط اقلیمی کشور  افزایش بهره‌وری برای توسعه‌ پایدار را به آن اضافه کرده است و شعار ملی کشور  احیای زمین، افزایش بهره‌وری برای توسعه‌ پایدار تعیین شد.  

جمعیت دوستداران زمین سبز با همکاری انجمن یاس کرمان، انجمن صبح و ورزش و انجمن عرفان سلامت، کارگاه های آموزشی با هدف آگاه سازی، آموزش و ارتقاء زندگی سالم برگزار کردند.

در این طرح فرهنگسرای ماه بنی هاشم، فرهنگسرای کوثر، فرهنگسرای جان جهان، خانه فرهنگ نماز، خانه فرهنگ مهر، خانه فرهنگ بوعلی، خانه فرهنگ ادب، خانه فرهنگ اندیشه، دبیرستان دخترانه شهدا ۳۸، دبیرستان پسرانه مصطفوی همکاری داشتند.

افتتاحیه این طرح در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۳۹۸ در فرهنگسرای ماه بنی هاشم برگزار گردید.

 در این نشست خانم دکتر موسی پور (مدیرکل وقت دفتر امور اجتماعی استانداری )، خانم دکتر خالقی (مدیریت وقت دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست )،
خانم نعمت الله زاده (مدیرعامل جمعیت دوستداران زمین سبز) و اعضای هیئت مدیره انجمن ها حضور داشتند.

خانم دکتر موسی پور در زمینه اهمیت بیماری های غیرواگیر، فعالیت های انجمن دوستداران زمین سبز و انجمن یاس کرمان، در زمینه ورزش و سلامت، نقش سلامت زندگی و اجتماعی کردن این موضوعات سخنرانی کردند.

همچنین خانم دکتر خالقی در خصوص لزوم حفاظت از محیط زیست، آلاینده های آب های زیر زمینی، آلاینده های هوا و اهمیت آنها در ایجاد بیماری های غیرواگیر، مشکلات ناشی از ظروف یکبار مصرف، اهمیت محصولات تراریخته و نقش آنها در ایجاد سرطان سخنرانی کردند.

در طی این نشست جناب آقای دکتر شریفی به عوامل ایجادکننده سرطان، پیشگیری- تشخیص و درمان آن، بررسی آمار سرطان در کرمان و مقایسه آن با ایران و جهان اشاره داشتند.

خانم نعمت الله زاده مدیر عامل جمعیت دوستداران زمین سبز در زمینه اهمیت و نقش زنان در سلامت افراد خانواده، تاکید بر آموزش کودکان و آشنایی آن ها با محیط زیست در سنین پایین سخنرانی کرد.

در گوشه ای از این مراسم نیز گروه موسیقی فرهنگ، خانه مهر بازنشستگان اجرایی را برای حضار داشتند. و در پایان جوایزنقدی به صورت قرعه کشی توسط خانم نعمت الله زاده به مدعودین اهدا گردید.

در راستای اهداف این طرح مجموعه کارگاه هایی بالغ بر ۲۰ باب و با حضور بیش از ۱۰۰۰ نفر از قشر زنان، مردان و دانش آموزان به میزان بیش از ۴۰۰۰ نفر ساعت با همکاری مراکز زیر برگزار گردید:

 • فرهنگسرای ماه بنی هاشم: در تاریخ ۶ آذر و ۱۱ دی ماه  با ۱۵۳۰ نفر ساعت
 • فرهنگسرای کوثر: در تاریخ ۱۶ آذر و ۲۸ دی ماه با ۲۶۰ نفر ساعت
 • فرهنگسرای جان جهان: در تاریخ ۲۴ دی ماه با ۴۸۰ نفر ساعت
 • خانه فرهنگ نماز: در تاریخ ۲۴ آذر و ۲ بهمن ماه با ۴۷۵ نفر ساعت
 • خانه فرهنگ مهر: در تاریخ ۱ بهمن ماه و ۱۵ بهمن ماه با ۲۲۰ نفر ساعت
 • خانه فرهنگ بوعلی : در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و ۶ اسفند با ۲۷۵ نفر ساعت
 • خانه فرهنگ ادب: در تاریخ ۲۳ بهمن ماه و ۷ اسفندماه با ۲۵۰ نفر ساعت
 • خانه فرهنگ اندیشه: در تاریخ ۱۶ بهمن ماه با ۱۰ نفر ساعت
 • دبیرستان دخترانه شهدا ۳۸: در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۴۵۰ نفر ساعت
 • دبیرستان پسرانه مصطفوی: در تاریخ ۲۹ بهمن ماه با ۶۰ نفر ساعت

در حاشیه برگزاری این کارگاه ها برنامه هایی از قبیل تست غربالگری قند خون با همکاری انجمن عرفان سلامت، اهدا کیسه های پارچه ای و جوایز نقدی توسط جمعیت دوستداران زمین سبز انجام گردید.

تعریف نمایشگاه
نمایشگاه تعاریف متعددی دارد :
نمایشگاه عبارت است از فضای مناسب و استثنایی و خارق العاده که در آن عرضه کنندگان و بازدید کنندگان می توانند با فعالیت های سازمان یافته و هماهنگ به مبادله کالاها، خدمات و اطلاعات بپردازند، نمایشگاه محل تلاقی عرضه کنندگان و بازدیدکنندگان است، نمایشگاه محل ارائه تفکر جدید است، محل مبادله اطلاعات و محل ارائه ابتکارات، اختراعات و ابداعات است .

برگزاری نمایشگاه درهفته یا در ایام خاصی در ماه یا سال در مکان خاصی به انگیزه جشن یا مراسم صورت می گیرد.

امروزه نمایشگاه از شکل ابتدایی آن خارج شده و محلی برای تحقیق و تفحص، تکامل و توسعه و دستیابی به منابع جدید عرضه کالا یا تفکر شده است.

ما تلاش کرده ایم تا دردو دهه گذشته درنمایشگاه های زیست محیطی کشور (اعم از تهران، مشهد، کرمان، …) حضوری پررنگ و تاثیرگذار داشته باشیم .