نوشته‌ها

مدیرکل محترم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان جناب آقای رجبی زاده طی مراسمی در تاریخ ۲۰ اسفندماه از همیار طبیعت مروج نمونه استان کرمان، سرکار خانم نعمت الله زاده مدیر عامل جمعیت دوستداران زمین سبز تقدیر کرد. طی این مراسم آقای رجبی زاده اظهار داشت همیاران طبیعت مجموعه ای از افراد داوطلب دلسوز و نقش آفرین در عرصه های منابع طبیعی هستند و یکی از مهمترین سرمایه ها و پشتوانه های اداره کل منابع طبیعی، بهره مندی از وجود این افراد دلسوز و علاقمند است. همچنین خانم نعمت الله زاده ضمن تشکر از اداره منابع طبیعی کرمان جهت همکاری با این موسسه طی ۱۵ سال دراجرای طرح کودکان دوستان طبیعت اظهار داشت: استمرار در آموزش باعث ماندگاری و بروزرسانی آن نقش بسیار موثری در جذابیت مطالب وجذب مخاطب دارد که با توجه به نیاز روز و جامعه این آموزش ها توسط تیم آموزشی و اجرایی جمعیت دوستداران زمین سبز طراحی و اجرا می گردد. وی همچنین با تاکید به نقش مهم کودکان در حفظ منابع طبیعی به برنامه ریزی هایی در این راستا اشاره کرد.