نوشته‌ها

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در راستای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری که فرموده اند: “فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود.” و به منظور مشارکت اقشار مختلف به ویژه کودکان و نوجوانان در امر حفظ و احیاء عرصه های منابع طبیعی ، اقدام به برگزاری “مهرواره تخصصی با عنوان دوستان و همیاران طبیعت” نموده که فراخوان عمومی آن همزمان با روز نخست هفته منابع طبیعی(۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰و جشن درختکاری) آغاز گردیده و تا ۲ خرداد ماه ۱۴۰۱ آماده دریافت آثار علاقه مندان در بخش های نقاشی، عکاسی، شعر، پویانمایی و داستان می باشد.