نوشته‌ها

سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان با همکاری مرکز آموزشی هفتواد کویر سلسله کارگاههایی را در فرهنگسراها و خانه های فرهنگ کرمان برگزار کردند که ازجمله، از این جلسات آموزشی، برگزاری کارگاه فرهنگ شهروندی با محوریت حمل و نقل و ترافیک شهری (شهر حامی محیط زیست) در تاریخ ۲۴ آبان بود که در خانه قرآنی طاهره صفارزاده با حضور جمعی از بانوان برگزار گردید.
که در این زمینه جمعیت دوستداران زمین سبز نیز همکاری داشت. در این کارگاه خانم مینا انصاری دانشجوی دکتری سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان (عضو و مدرس انجمن متخصصین مدیریت سلامت ایران) و خانم نعمت الله زاده مدیر عامل جمعیت دوستداران زمین سبز سخنرانی کردند.

مباحثی که در این جلسه مطرح شد شامل :

۱) گازهای گلخانه ای و نقش آن در گرمایش زمین و مشکلاتی که برای اقلیم و آب و هوای کره زمین دارد

۲) عوامل بوجود آورنده گازهای گلخانه ای ازجمله : صنایع، ترافیک، حمل و نقل و تغذیه

۳) اهمیت و نقش زنان در کاهش گازهای گلخانه ای با ایجاد تغییر در برنامه ی غذایی خانواده در جهت کاهش گاز متان آزاد شده در جو

۴) مصرف گرایی و در نتیجه افزایش گازهای گلخانه ای در خانواده

سخنرانان کارگاه