نوشته‌ها

طرح آموزشی کودکان ، دوستان طبیعت با هدف آموزش و ترویج فرهنگ طبیعت دوستی با حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان با جامعه هدف کودکان آغازشده است.

این طرح از سال ۱۳۸۴ تا کنون به طور مستمر در تعدادی از مهدکودکها و مدارس استان در دست اجرا می باشد، طی این سالیان حمایت مدیران اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان و همچنین همکاری مسیولین سازمان آموزش و پرورش استان از اجرای این طرح باعث پیشرفت و تاثیرگذاری هرچه بیشتر مطالب و دلگرمی اعضا جمعیت دوستداران زمین سبز جهت رشد و پویایی آن شده است.

همانطور که همه میدانیم ویروس کووید ۱۹ تاثیر بسیار غیرمنتظره ایی بر زندگی ما گذاشته و یکی از هولناکترین تجربیات بشری را در شکل یک اپیدمی ناشناخته برای ما رقم زد.

در اجرای طرح آموزشی کودکان، دوستان طبیعت طی سال تحصیلی حاضر نیز روش آموزش به کلی دگرگون شده و تجربه جدیدی را آغاز کرده است، جمعیت دوستداران زمین سبز در تحولی شگرف این تهدید را به فرصتی مناسب تبدیل کرده و برنامه ریزان آموزشی جمعیت، توانستند به سرعت برنامه های آموزشی تئوری و عملی را به یک برنامه آموزش مجازی دلچسب تبدیل نمایند.

در این دوره آموزشی با ساخت بیش از چهل ویدیو پاور و موشن گرافی جذاب، مطالب آموزشی برای کودکان ارائه شد که مورد استقبال کودکان و والدین آنها قرار گرفت.

آموزش در این طرح به سه شکل ارایه میشود:

۱- آموزش موضوع محور

مطالب آموزشی هر جلسه با توجه به عناوین پیشنهادی توسط اداره کل منابع طبیعی تعیین شده ومتناسب با گروه سنی دانش آموزان و موضوعات بومی تهیه و ارایه می گردند. گروه سنی این شیوه آموزشی دانش آموزان گروه جیم و دال هستند.

۲- آموزش داستان محور

مطالب آموزشی در قالب قصه و داستان آماده و ارائه می گردند. در این روش آموزشی، شخصیتی کارتونی به نام نخودی بچه ها را با طبیعت آشنا می سازد. نخودی شخصیتی کنجکاو و پرسشگر دارد و در هر جلسه با یک یا چند شخصیت طبیعی دیگر با مسایل آموزشی مرتبط آشنا میشود. گروه سنی مخاطب این شیوه آموزشی گروه الف و ب هستند.

۳- آموزش با روش پروژه محور

این روش آموزش بر پایه مشارکت و حضور دانش آموزان طی شش سال متوالی برنامه ریزی شده است. هدف از این امر بررسی تاثیر آموزش درازمدت برکودکان می باشد.

موضوع آموزشی در این شیوه هر ساله بر یک عنوان پایه ریزی شده و بر اساس کنجکاوی بچه ها و پیشنهادات آنها مطالب آموزشی جلسه بعد آماده می گردد.

مناطقی که طی پانزده دوره طرح در آنجا اجرا شده است به شرح زیر میباشد :

کرمان، چترود، هوتک، باغین، اختیارآباد، کوه باداموییه، زنگی آباد، شرف آباد، رفسنجان، زرند، سیرجان، بردسیر، طاهرآباد، بافت، خبر، بم، دارزین، ریگان، شهربابک، شهداد

دوره آموزش این طرح در هر سال تحصیلی ده ساعت برای هر فرد می باشد که با هماهنگی کادر مرکز آموزشی ، هر هفته یک ساعات تعیین می گردد.

به طور میانگین طی این پانزده سال هر سال تعداد ۷۰۰۰ کودک معادل ۷۰۰۰۰ نفر ساعت از این آموزشها برخوردار شده اند.

روش اجرای این طرح در مدارس بدین صورت می باشد :

۱- روش پرسش: در این روش کودکان به پرسش گری دعوت میگردند

هدف از این روش، ایجاد مهارت در سوال کردن است، زیرا سوال به جذب اطلاعات و تبدیل آن به درک عمیق مطلب کمک می کند.

۲- روش تحلیل: در این روش اطلاعات کودکان در زمینه منابع طبیعی مورد بحث و تجزیه تحلیل قرار می گیرد

هدف از این روش کمک به بیان نظرات و بررسی مجموعه ایی از دانسته های کودکان و رسیدن به اطلاعات صحیح است.

۳- روش گردش علمی : در این روش کودک ضمن ارتباط گرفتن و لذت بردن از طبیعت ، زیبایی های آن را بهتر درک کرده و برای آن احترام قائل می شود

هدف از این روش ایجاد شناخت و علاقه به طبیعت در کودک و در نتیجه حفاظت از آن است .

همکاران ما در این طرح با حضور در مدارس سرفصل های آموزشی جذاب برای کودکان را در زنگ طبیعت تدریس می کنند.

این مطالب آموزشی براساس هرپایه تحصیلی تنظیم شده و مکمل مطالب کتب درسی کودکان با دیدگاه بومی می باشد.

سرفصل های مطالب آموزشی بدین قرار می باشد :

۱- معرفی اولیه منابع طبیعی ، همیار طبیعت و چگونگی اجرای دوره آموزش

۲- مبحث آب ، منابع و چرخه تولیدآن ، چگونگی استفاده از آب و آلودگی های آن

۳- مبحث خاک ، چگونگی تشکیل آن ، نقش آن در زندگی جانداران و فرسایش خاک

۴- مبحث مرتع و انواع آن ، شناخت گیاهان بومی و دارویی هر منطقه

۵- مبحث جنگل ، جنگل های دست کاشت و طبیعی بومی استان و نقش آن در مناطق مختلف آب و هوایی

۶- مبحث بیابان ، فواید آن ، گیاهان و جانوران آن ونقش انسان در گسترش یا کنترل آن

۷- مبحث آبخیز و آب خیزداری و معرفی اجرای این طرح در مناطق استان

۸- انجام کار عملی براساس آموخته ها

۹- برنامه یک روز در طبیعت

۱۰- اجرای نمایش خلاق

در دهمین سال اجرای طرح آموزشی کودکان ،دوستان طبیعت اعضا جمعیت تصمیم گرفتند در هفته منابع طبیعی جشنی به این مناسبت برگزار کنند.در این مراسم تعداد ۴۰۰ دانش آموزاز مدارس تحت پوشش طرح، با همراهی تعدادی از معلمین و مدیران دبستان ها حضور داشتند.

هم چنین تعدادی از کارشناسان سازمان آموزش و پرورش، کارشناسان آموزشی اداره کل منابع طبیعی به همراهی آقای مهندس رحبی زاده مدیر کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان و تعدادی از کارشناسان دفتر امور اجتماعی شهرداری حضور داشتند.

این مراسم در محل سالن خانه شهر برگزار شد.