در تماس باشیم

اگر پیامی برای ما دارید یا در مورد همکاری با جمعیت سوالی دارید، حتما از فرم کناری استفاده کنید.

آدرس ایمیل و نام شما برای همیشه پیش ما محفوظ خواهد ماند.

سبز باشید.

فرم تماس

فعالیت های ما

جمعیت دوستداران زمین سبز مفتخر است که از سال ۱۳۷۸ در حوزه حافظت از منابع طبیعی و فرهنگسازی این مهم، نقش بسزایی داشته است.

برای مشاهده فعالیت های ما میتوانید از دکمه زیر استفاده کنید.