نوشته‌ها

جشنواره یا فستیوال (Festival) به روز یا دوره ای از جشن ها یا آیین ها، یا به تعدادی از رویدادهای فرهنگی که در یک مکان خاص رخ می دهد گفته می شود.

جشنواره از دل جشن بیرون آمده است و ریشه های آن به دوران باستان باز می گردد و بیشتر جنبه مذهبی داشته است و به مرور زمان جنبه های دیگری نیز یافته است .

واره یعنی نوبت ، مرتبه – به قول رودکی سمرقندی : گــُــل دگر ره به گلستان آمد/ واره باغ و بوستان آمد واره وقتی به آخر اسم ملحق شود معانی مختلفی پیدا می کند از جمله ” نوبت شادی ”

اعضا جمعیت دوستداران زمین سبز با برگزاری جشنواره های کوچک با عناوین زیست محیطی، سعی در ایجاد عشق وعلاقه نسبت به طبیعت در کودکان دارند.

روان شناسان و نظریه پردازان تربیتی معتقدند، آموخته های دوره کودکی و نوجوانی از جمله با ثبات ترین انواع یادگیری است، از این رو جمعیت دوستداران زمین سبز با در نظر گرفتن جامه هدف خود سعی در حفاظت و احیا منابع طبیعی این سرزمین دارد.

می دانیم انسان موجودی است که به طور فطری و ذاتی دوست دار طبیعت است، اما با وجود این نسل امروز در بهره گیری مادی از طبیعت مسیر خطرناک و رو به انحطاطی را می پیماید. بر این اساس، همه تلاش ما با برگزاری جشنواره های کوچک، ایجاد حس علاقه و مسئولیت نسبت به حفظ طبیعت در کودکان است تا در آینده کمتر شاهد این انحطاط باشیم.

به نمونه هایی از این جشنواره ها اشاره میشود:

جشنواره زیست محیطی در محل پارک مادر

جشنواره بادبادک ها در پارک مادر

جشنواره کودک و طبیعت در محل سازمان حفاظت از محیط زیست

برگزاری جشن درختکاری

برگزاری جشنواره بادبادکها در محل پارک مادر سال ۱۳۹۰
جشنواره کودک و طبیعت در محل سازمان حفاظت از محیط زیست
برگزاری جشن درختکاری